Strona główna

Oddaj głos na swoją bibliotekę!!

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie bierze udział w organizowanej przez Kinder Polska akcji Wspólne Czytanie. Prosimy zagłosuj na nas. Dzięki Waszym głosom będziemy mogli kupić jeszcze więcej książek dla najmłodszych czytelników.

Głosowanie odbywa się na stronie: www.kinder.com 


 

REGULAMIN KONKURSU 

  "Książka moim przyjacielem"

  • Adresatami konkursu są uczniowie klas I-VI PSP.
  • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie itp.), na papierze w formacie A3 (przy ocenie będzie brana pod uwagę samodzielność wykonania pracy).
  • Tematem pracy jest książka: stosunek dziecka do książek i czytania, pozytywne aspekty czytania.
  • Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców.
  • Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.
  • Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko, szkoła, klasa) umieszczoną na odwrocie pracy.
  • Prace należy składać do 10 maja 2016r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie.
  • Nadesłane prace nie będą zwracane. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.z 1994r. Nr24, poz.83) oraz zgodą na ich prezentację podczas wystawy organizowanej w PSP w Sławicach.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

 OCENA PRAC

Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów. 
Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość i samodzielność wykonania prac. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. 
Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Sławicach.

Serdecznie zapraszamy!


W dniach 21.09-02.10.2015 r. biblioteka nieczynna.Warsztaty komputerowe dla seniorów

W lutym i w marcu 2015 r. co wtorek  w GBP w Dąbrowie oraz w filii bibliotecznej w Chróścinie odbyły się bezpłatne warsztaty w ramach lokalnego planu działania "Internet okno na świat Starszaków".


Wystawa "Widok na dawny powiat opolski"

Na przełomie października i listopada 2014 roku w Chróścinie można było obejżeć wystawę "Widok na dawny powiat opolski". Wystawa pochodzi ze zbiorów Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.


UWAGA!!! 13.06.2014 r. - Biblioteka nieczynna


27.05.2013 Przystąpienie biblioteki do Konsorcjum IBUK

W maju 2013 r. nasza biblioteka przystąpiła do Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych, dzięki czemu możemy zapewnić swoim Czytelnikom BEZPŁATNY DOSTĘP do ponad 800 publikacji znajdujących się w zasobach ibuk.pl. Z bazy można korzystać do 14 grudnia 2013 r.

Ibuk.pl to największa w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim.

 Oferujemy dostęp do publikacji z następujących dziedzin:
•    nauki ekonomiczne,
•    nauki humanistyczne,
•    nauki matematyczno-przyrodnicze,
•    nauki społeczne,
•    informatyka,
•    medycyna,
•    prawo,
•    literatura faktu  – tytułowy wykaz książek.

Aby skorzystać z zasobów ibuk.pl wystarczy odwiedzić naszą bibliotekę.

Aby korzystać z oferty ibuk.pl na komputerach domowych zapraszamy Czytelników do odbioru hasła do zdalnego logowania w: libra.ibuk.pl